top of page
Hand met biljetten

Uiteindelijk gaat het ook over geld

Wie betaald wat?

Ten eerste, dit project

Deze website, de folders die je thuis in de bus krijgt, de posters op straat en voor de ramen. En de koffie met koek, de zaalhuur en de sprekers: hoe komen we als bewoners aan dat geld?Een ding is zeker, we hoeven dit niet zelf te betalen.

  • We ontvangen €500,- van

  • Studio Vers Bestuur geeft ons leergeld: we mogen in 2023 €1.650,- en in 2024 €1.700,- besteden aan zaalhuur, koffie, thee of bijvoorbeeld het drukken van flyers. 

En wie zorgt ervoor dat ik straks niet veel meer ga betalen?...

Maar we moeten het toch zeker weten? Weten wat we gaan doen? Nee, dat is nu precies wat niet gebeurd. We hebben dit namelijk nog nooit eerder gedaan, samen als bewoners besluiten hoe we van het aardgas af gaan. Het is dus leren, proberen, oefenen. Maar we hebben niets te verliezen. Doen we het niet als bewoners samen, dan beslist de gemeente. Het is dus een kans. Die pakken we graag.

Een paar dingen weten we wel:

  • in 2030 gaan we van het aardgas af

  • In 2050 gaat de aardgaskraan echt dicht

  • We organiseren elke maand wijkbijeenkomsten om samen te overleggen, te beslissen en te bedenken wat we kunnen doen

  • Elke bijeenkomst wordt door een andere groep bewoners georganiseerd. De enige vaste factor is de procesbegeleider

  • De procesbegeleider (Joukje Hijlkema) helpt de bewoners in dit leertraject. Ze staat aan de kant vande bewoners, niet aan de kant van de gemeente.

  • De gemeente, de woningcorporatie, Cogas en Enexis helpen ons. Met kennis, doen van onderzoek, geld, mankracht.

bottom of page