top of page

Uitslag enquete: zelf beslissen


Eind september hebben alle inwoners van Wensink-zuid in Borne kunnen stemmen over een belangrijke vraag: samen zelf op zoek naar een alternatief voor aardgas of de gemeente laten beslissen? De wijk heeft namelijk de vrijheid al gekregen van de gemeente. Maar willen de bewoners deze vrijheid zelf wel hebben? Van alle ruim 250 bewoners die hun mening hebben gegeven, wil ruim 70% samen met de wijk de beslissing nemen. Slechts 3% laat de keuze voor een alternatief voor aardgas aan de gemeente. 25 november a.s. is de 5de wijkbijeenkomst in de Poort van Borne: de voorbereidingen voor het kiezen van een alternatief worden dan getroffen. Alle woningeigenaren zijn uitgenodigd.


Bewoners zeggen ‘ja’

Elke wijkbijeenkomst werd door wijkbewoners zelf georganiseerd, onder begeleiding van een participatieadviseur. De totale groep enthousiaste betrokken wijkbewoners loopt op richting de 50. De wijkbewoners uit Wensink-zuid hebben heel duidelijk via de enquête laten weten hoe ze over het co-creatieproject denken: ruim 20% van alle wijkbewoners gaf haar mening. Dat is voor een papieren enquête een hoge respons. En van alle antwoorden die de werkgroep terugkreeg, geven ruim 70% van de wijkbewoners aan dat ze samen met andere wijkbewoners uit willen zoeken hoe ze aardgasvrij kunnen worden en wanneer. 17% zegt niet actief mee te kunnen doen en de overige 10% zegt al van het aardgas af te zijn of niet van het aardas af te willen. Slechts 3% laat de keuze bij de gemeente. De bewonerswerkgroepen nodigen zichzelf ook uit bij de fractievergaderingen van de Bornse gemeenteraad. Om hen bij te praten en in gesprek te gaan over het bijzondere project.


25 november: voorbereiding voor een alternatief Met warme soep en broodjes vooraf gaan wijkbewoners 25 november a.s. samen aan de slag om de spelregels voor een alternatief voor aardgas op te stellen. Duurzaamheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid spelen daarbij een hoofdrol. Tijdens de werksessie wordt vooral bepaald door de bewoners hoe belangrijk ze deze spelregels vinden. De volgende stap is kijken welke alternatieven voor aardgas daar dan bij passen. Voor wie meer wil weten: bewoners hebben een eigen website: energievanwensinkzuid.nl


Aardgasvrij in co-creatie In 2021 hebben alle fracties van de gemeenteraad in Borne afgesproken dat wijkbewoners van Wensink-zuid zelf mogen beslissen hoe en wanneer ze aardgasvrij worden. De gemeenteraad wilde namelijk bij wijze van een proef project leren hoe ze besluiten meer samen met de inwoners kunnen nemen. En daarna te evalueren of zo’n aanpak ook in volgende wijken toegepast kan worden. In 4 wijkbijeenkomsten in 2022 en 2023 bespraken bewoners met elkaar en met de gemeente, Enexis en Cogas wat dit betekent. Het aantal bezoekers liep wat terug. Daarom wil Bewonerswerkgroep #5 graag weten of de mensen in Wensink-zuid eigenlijk wel zelf wíllen beslissen.

26 weergaven0 opmerkingen

ความคิดเห็น


bottom of page