top of page
IMG_4802.JPG

De overgang naar
duurzame warmte

Het is aan ons om te beslissen hoe we dit gaan doen

Aardgas, tot 2030.

We gebruiken aardgas voor het verwarmen van ons huis, voor het warme water uit de kraan of douche en ook vaak om op te koken. Vanaf 2050 willen we alternatieve, duurzame energie gebruiken die geen CO2 uitstoot. Dit hebben we afgesproken in het Klimaatakkoord. Het doel is dat de eerste wijken in 2030 overgaan naar duurzame warmte. En in 2050 hopen we alle woningen van duurzame energie te voorzien. Aardgas zorgt voor een groot deel van de CO2-uitstoot en dus voor de opwarming van de aarde. Door over te stappen op andere vormen van energie, zoals een warmtenet, all electric of zonne-energie, verminderen we de CO2-uitstoot. Je kunt zelf nu al stappen zetten. Kijk hier wat je zelf kunt doen. Hoe Borne de stap naar aardgasvrij wil zetten, staat beschreven in de Energievisie van Borne.

Wanneer van het aardgas af?

Elke gemeente heeft in 2021 een Transitievisie Warmte gemaakt. Daarin staat een richting wanneer wijken en gebieden van het aardgas gaan. En wat de alternatieven kunnen zijn. Omdat het een hele grote opgave is, zullen in 2030 de eerste wijken al aardgasloos worden. Voor die wijken maken inwoners, experts en gemeente een Wijkuitvoeringsplan (WUP). Dat is dus stap twee. In Borne is Wensink-zuid aangewezen als wijk die in 2030 mogelijk al van het aardgas af kan. Bewoners onderzoeken nu zelf -met hulp van specialisten- hoe dit het beste kan.

PARTNERS.

Hoe de woningen in Wensink-zuid in Borne aardgasvrij worden, is aan de bewoners. Samen beslissen ze wat het beste alternatief is. Ze krijgen wel hulp van verschillende belangrijke partners:

  • Gemeente Borne

  • Cogas

  • Welbions

  • Enexis

  • Provincie Overijssel

  • Adviesbureau Tauw

  • Studio Vers Bestuur

bottom of page