top of page
conferentie

Je
beslist samen met je buren

Niet de gemeente beslist, de bewoners beslissen.

En dat is uniek, in Borne, in Twente, in Nederland

In Wensink Zuid beslissen de bewoners samen wat het alternatief wordt voor aardgas. Normaal besluit de gemeente. Die doet dan onderzoek naar de mogelijke alternatieven per wijk. Een groep bewoners stond op: zij wilden het samen doen, zonder dat de gemeente voor hen beslist hoe ze in de toekomst hun huizen moeten verwarmen.

 

 De gemeenteraad van de gemeente Borne is in november akkoord gegaan met een bijzondere manier van een lerend participatieproces. Lerend, omdat dit in Borne, in Twente nog niet eerder gedaan is. Het is wennen voor iedereen: voor bewoners, die nu echt mogen beslissen, voor gemeenteraad en ambtenaren die de teugels moeten laten vieren. 

We mogen elkaar vertrouwen in dit proces. Dat is soms best nog wel eens moeilijk. We maken ook duidelijke afspraken met elkaar. Wat mag wel, wat mag niet? Wat kan wel, wat kan niet? Die afspraken maken we ook samen. Dus niet de gemeente, maar samen. Samen. Best even wennen.

Hoe dan? 
Geen idee
...

Maar we moeten het toch zeker weten? Weten wat we gaan doen? Nee, dat is nu precies wat niet gebeurd. We hebben dit namelijk nog nooit eerder gedaan, samen als bewoners besluiten hoe we van het aardgas af gaan. Het is dus leren, proberen, oefenen. Maar we hebben niets te verliezen. Doen we het niet als bewoners samen, dan beslist de gemeente. Het is dus een kans. Die pakken we graag.

Een paar dingen weten we wel:

  • in 2030 gaan we van het aardgas af

  • In 2050 gaat de aardgaskraan echt dicht

  • We organiseren elke maand wijkbijeenkomsten om samen te overleggen, te beslissen en te bedenken wat we kunnen doen

  • Elke bijeenkomst wordt door een andere groep bewoners georganiseerd. De enige vaste factor is de procesbegeleider

  • De procesbegeleider helpt de bewoners in dit leertraject. Ze staat aan de kant vande bewoners, niet aan de kant van de gemeente.

  • De gemeente, de woningcorporatie, Cogas en Enexis helpen ons. Met kennis, doen van onderzoek, geld, mankracht.

bottom of page