top of page
IMG_4802.JPG

De spelregels

en zo kunnen we alternatieven voor aardgas kiezen

Waarom bedenken wij de spelregels?

Als woningeigenaren Wensink-zuid zijn wij aan zet een alternatief voor aardgas te kiezen. Niet de gemeente bedenkt deze spelregels, zoals in veel andere wijken gebeurt. We hebben afgesproken dat woningeigenaren de ruimte krijgen spelregels zelf op te zetten. Zonder spelregels kunnen we niet een alternatief voor aardgas kiezen als wijk. Dat past namelijk in het proces 'nieuwe vorm van eigenaarschap': de gemeente doet een stap terug en wij krijgen als woningeigenaren meer eigenaarschap in dit project. Dat is nieuw, spannend en onzeker. Want we hebben het nog nooit gedaan. In Wensink-zuid oefenen we hiermee, samen met de gemeente. De lessen die we leren, gebruikt de gemeente in andere projecten.

 

En wie heeft ze bedacht?

De spelregels die je hieronder leest, zijn opgezet door een groep woningeigenaren, als vertegenwoordigers van de hele wijk.Op 25 november 2023 zijn ze besproken met alle aanwezigen van de wijkbijeenkomst. Er zijn geen aanvullingen of opmerkingen hierover gekomen. We kunnen dus door.

Wat doen we met deze spelregels?

Hieronder lees je vier spelregels. Daarbij horen verschillende standpunten. Niet alle woningeigenaren staan immers hetzelfde in de wedstrijd. Tijdens de wijkbijeenkomst op 25 november 2023 hebben we onder de aanwezigen gepeild hoe ze over de verschillende spelregels en de daarbijbehorende standpunten denken. De groep aanwezigen op die middag vond zichzelf de vertegenwoordigers van de rest van de wijk. Op basis van de uitslagen maken de werkgroepen een advies voor de rest van de wijk en voor de gemeente. Het hangt er namelijk vanaf welk alternatief voor aardgas voor jou geschikt is als je bijvoorbeeld de keuze maakt geen stijgende woonlasten te willen (betaalbaarheid), minder CO2-uitstoot te accepteren dan nu met aardgas als warmtebron (duurzaamheid), dezelfde betrouwbaarheid te wensen dan we nu met aardgas als bron voor warmte en elektriciteit hebben (betrouwbaarheid/leveringszekerheid). Zo helpen we je kiezen. Dat advies noemen we een wijkuitvoeringsplan. Hoe dat advies er precies uit gaat zien, is nu nog niet duidelijk. Hierover schrijven we later meer. 

 

Ook vanzelfsprekendheden

Naast spelregels hebben we ook een lijst met vanzelfsprekendheden. Je leest ze hieronder:

 • Een combinatie van alternatieven in de wijk is mogelijk (collectief/individueel) 

 • Nu starten, maar flexibel bijven denken

 • Rendabel isoleren en ventileren (is onderdeel van de oplossing)

 • Nationale afspraken, wetten en formele taken zijn altijd leidend 

 • Gemeenteraad neemt het gedragen voorstel van bewoners over

 • Gemeenteraad is eindverantwoordelijk over budget

 • Flexibiliteit in keuzes voor bewoners

 • Respectvolle en open communicatie door alle partijen

 • Alle inwoners moeten mee kunnen beslissen in dit project

Betaalbaarheid

Optie 1: Ik wil geen stijgende woonkosten: woonlastenneutraal
Ik betaal niet meer woonkosten dan nu (hypotheek, huur, energie per maand)

 

Optie 2: Ik ben bereid 25% meer te betalen aan woonlasten dan ik nu betaal
Ik snap dat de energietransitie betaald moet worden: ik wil best meebetalen

 

Optie 3: Geld moet geen rol spelen: duurzaamheid, betrouwbaarheid en wanneer we aardgas vrij worden is belangrijker

Duurzaamheid

Optie 1: Evenveel CO2 uitstoot dan aardgas nu doet
We hoeven niet minder CO2 uit te stoten dan we nu doen

 

Optie 2: Minder CO2-uitstoot dan nu
Uitstoot verminderen door zelf energie op te wekken

 

Optie 3: CO2-neutraal: we compenseren de CO2-uitstoot
We zorgen niet voor meer en niet voor minder CO2-uitstoot

Betrouwbaarheid
Leveringszekerheid

Optie 1: Gelijk aan het huidige, betrouwbare netwerk
In de eerste helft van 2023 is de gemiddelde stroomuitval per klant op 11 minuten. We gaan er hier vanuit dat een CV naast gas ook stroom nodig heeft. Dit is ook de gemiddelde ‘warmte uitval’.

Optie 2: totaal maximaal 1 uur stroomuitval per jaar

 

Optie 3: totaal maximaal 6 uur stroomuitval per jaar

Optie 4: totaal maximaal 12 uur stroomuitval per jaar

Wanneer willen we 
een keuze maken?

Optie 1: Eind 2024 ligt er een plan met verschillende alternatieven voor aardgas.

We doen het dus met de kennis en alternatieven die nu beschikbaar zijn. Eind 2024 komen we met voorstellen voor de gemeenteraad. Daarna zetten we de stap naar aardgasvrij. Wanneer hangt af van het alternatief.

 

Optie 2: We wachten tot er meer of andere alternatieven zijn die goedkoper, betrouwbaarder en duurzamer zijn. 
Snelheid is niet belangrijk: we wachten met het maken van plannen op nog meer innovatie. 2050 zijn we zeker aardgasloos

PARTNERS.

Hoe de woningen in Wensink-zuid in Borne aardgasvrij worden, is aan de bewoners. Samen beslissen ze wat het beste alternatief is. Ze krijgen wel hulp van verschillende belangrijke partners:

 • Gemeente Borne

 • Cogas

 • Welbions

 • Enexis

 • Provincie Overijssel

 • Adviesbureau Tauw

 • Studio Vers Bestuur

bottom of page