top of page

Warmteprogramma (concept) ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het concept Warmteprogramma Borne ter inzage ligt. Het concept Warmteprogramma is een actualisatie van de Transitie Visie Warmte die eerder in 2021 als integraal onderdeel van de Energievisie Borne door de gemeenteraad is vastgesteld.

In het Warmteprogramma worden de beschikbare en geschikte duurzame warmteopties op wijk- en dorpsniveau beschreven. In de actualisatie is meer kwantitatieve informatie met betrekking tot de duurzaamheid, de betrouwbaarheid en de betaalbaarheid van de duurzame warmteopties opgenomen. Je kunt


Welk alternatief is geschikt voor Wensink-zuid?

In het het concept-Warmteprogramma lees je meer over de verschillende manieren om je huis alternatief te verwarmen. Je lees ook welke alternatieven marktrijp zijn en geschikt is voor woningen. Omdat Wensink-Zuid direct naast het mogelijke tracé van het Regionaal Warmtenet Twente ligt, is een hoogtemperatuur warmtenet een reële optie. Omdat de wijk uit betrekkelijk veel jaren ‘70 woningen bestaat is een collectieve wijkaanpak mogelijk. De woonwijk kent een verdeeld bezit (deels huur- en deels koopwoningen), hierdoor kan aansluiting op het warmtenet van het woningcorporatiebezit van Welbions een koppelkans zijn. Andere alternatieven zijn individuele oplossingen, waarbij de nieuwere, goed geïsoleerde woningen over gaan op een luchtwarmtepomp en de oudere woningen op een hybride warmtepomp. De maatschappelijke kosten zijn het laagst voor het regionale warmtenet (€1.250/jaar per woning).


Kosten

De gemeente Borne gaat uit van een CO2 -neutrale energievoorziening die betaalbaar en toegankelijk is voor alle inwoners en vastgoedeigenaren. Daarbij moeten de kosten voor de maatschappij en voor de woningeigenaar in een juiste balans zijn. Niet alle technieken leveren genoeg kostenbesparing op om de investering terug te verdienen. De kosten kunnen verschillen van woning tot woning, afhankelijk van onder meer de huidige isolatiewaarde, mogelijk achterstallig onderhoud of de capaciteit van de elektriciteitsaansluiting. Zowel de investeringen voor isolatie en installaties, als voor de warmtebron lopen uiteen. Op de website van het Energieloket staat meer informatie over subsidies en leningen (www.duurzaambouwloket.nl).

In het concept-Warmteprogramma lees je meer over de kosten voor bewoners en het verschil in kosten tussen de verschillende alternatieven. Bekijk hier het hele nieuwsbericht van de gemeente Borne
25 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page